Letterhead är en planeringsbyrå inom marknadsföring och kommunikation där vi hanterar kundens problem som om de var våra egna.

Vi erbjuder planering och produktion av designkoncept för företag, webbplatser och grafiska användargränssnitt, layout av tidningar och böcker, samt annat som hjälper dig då du vill få ut ditt budskap på ett tydligt sätt. Vi skriver också texter på finska och svenska samt erbjuder översättningar mellan de två språken.

Vi betjänar också gärna internationella kunder.

Nedan några exempel på våra projekt.

Work

NFV-ITI.ORG

Nfv-iti, det vill säga Network Functions Virtualisation - Interoperability Testing Initiative, är ett projekt som startade i december 2016 med syftet att förbättra kompatibiliteten mellan de element som Nfv-aktörerna producerar.

Cisco, Ericsson, Huawei och Nokia, som är projektets upphovsmän, gav Letterhead i uppdrag att förse projektet med en logotyp samt en webbplats som fungerar som projektets informationskanal och kontaktpunkt för de i projektet medverkande. För webbplatsens tekniska utförande svarade Salskea Oy.

Edumar Oy

Företaget Edumar grundades 2016 och erbjuder utbildningstjänster inom social- och hälsovårdsbranschen. Företaget planerar och förverkligar praktiskt inriktade och innovativa utbildningar där deltagarna får konkreta verktyg för att hantera både arbets- och privatliv. Edumars utbildningar bygger på program av hög kvalitet, intressanta och kunniga föreläsare, nyutkommen information och framtidsutsikter.

Edumar ville ha ett nytt och fräscht designkoncept som skiljer sig från mängden och förmedlar det som Edumar står för – utbildningar för social- och hälsovårdsbranschen producerat med lång erfarenhet och stort hjärta.

Edumars nya logotyp och visuella utseende planerades av Letterhead. Produktpaketet inkluderade också den animerade sjukskötaren Martti som fungerar som Edumars representant bland annat på sociala medier och i nyhetsbrev. Martti skapades och animerades av Mats Holmberg.

Lasaretti och hospitaali

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som omfattar 28 kommuner. På området bor drygt 470 000 invånare och sjukvård produceras i 8 egna sjukhus samt i 30 laboratorier. Över 200 000 personer använder sig av sjukvårdsdistriktets tjänster årligen. Distriktets sjukhus används också för undervisning, arbetspraktik och vetenskaplig forskning.

Sjukvårdsdistriktet ger ut informationstidningen Lasaretti, som riktar sig till branschens intressegrupper, samt personaltidningen Hospitaali. Letterhead har svarat för båda tidningarnas layout sedan 2012.

År 2016 valdes Hospitaali till årets personaltidning av ProCom - Finlands största nätverk för kommunikationsproffs.

Ossii.net

OSSii - Operations Support Systems interoperability initiative grundades för att förbättra kompabiliteten mellan olika operativsystem samt samarbetet mellan de företag som utvecklar systemen. Målsättningen är att försnabba produkters lansering och att sänka integrationskostnaderna.

OSSii.net-sajten gjordes av Letterhead på beställning av OSSii:s grundare Ericsson, Huawei och Nokia. För webbplatsens tekniska förverkligande svarade Tumedia.

Finlands idrottsmuseum

Finlands idrottsmuseum i Helsingfors är ett nationellt specialmuseum med uppgift att befrämja och leda museiverksamheten inom det egna specialområdet, samt att koordinera samarbetet med andra museer som verkar inom området.

Museet har redan i flera år ambitiöst digitaliserat sina samlingar och är i dag även internationellt sett en föregångare då det gäller samlingarnas tillgänglighet på nätet.

Största delen av de föremål som tillverkades för OS i Helsingfors 1952 finns presenterade på webbplatsen. Samma gäller föremålen som hann tillverkas till OS 1940 innan spelen ställdes in på grund av andra världskriget.

Också ett urval 3D-tillverkade föremål finns med och kan på webbplatsen studeras mycket mer ingående än i utställningssammanhang.

Tillsammans med Idrottsmuseets arbetsgrupp deltog Letterhead i OS-samlingarnas överföring till webben, i tjänsternas planering och det digitala klivet.

Aktia ishall

Aktia ishall i Raseborg är ett idrottscenter med mångsidiga möjligheter till issport. Utrymmena inkluderar en rink av internationella mått, fyra rymliga omklädningsrum med dusch, ett kafé samt en läktare för drygt 500 åskådare.

Ishallen används också för olika evenemang såsom mässor, och betjänar besökare ändå från huvudstadsregionen.

Letterhead planerade ishallens logo och grafisk identitet.

Werthmann Ab 100 år

Begravningsbyrån Werthmann har i över 100 år betjänat västnyländska familjer i frågor och ärenden som uppstår vid livets slut. Företagets historia är med andra ord längre än det självständiga Finlands och det egna 100-årsjubileet var också en milstolpe man gärna ville fira.

Letterhead planerade ett brett utbud av jubileumsprodukter för Werthmanns - allt från en logotyp till historiker, tidningsannonser, kuvert, kistlappar och visitkort.

Layout av böcker

kirjojentaitto-01

Letterhead erbjuder även layout av olika typer av böcker, exempelvis hembygdsböcker, företags- och föreningshistoriker och skönlitteratur utgivet på eget förlag. Se Storiikki för mer information.

 

kirjojentaitto-02

Textproduktion av tidningar och historiker

lehdetjahistoriikki

Vi hjälper även gärna till med redaktionella tjänster såsom textproduktion på både finska och svenska. Vid behov svarar vi för hela produktionsprocessen startande från det redaktionella arbetet till layout och tryckning.

Om du har frågor eller vill veta mer – tag kontakt.

Kontakt